Güney DİNÇ, 1936 yılında İzmir’de doğdu. 1954 yılında Karşıyaka Lisesi’ni,  1958 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Öğrencilik yıllarında yazdığı şiir, öykü ve denemeleri, Şairler Yaprağı, On Üç, Galeri, Salkım, Varlık, Seçilmiş Hikayeler gibi dergilerde yayınlandı.  Askerlik görevini 1960 yılında yedek subay olarak İstanbul, Rami Kışlası’nda yaptı. Askerlik dönüşü halk oylaması öncesinde 1961 Anayasası’nın benimsenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara katıldı.

1964-1970 yılları arasında Türkiye İşçi Partisi’nin Karşıyaka İlçe Başkanlığı, İzmir İl Başkanlığı ve Genel Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 1967 seçimlerinde İzmir İl Genel Meclisi Üyesi seçildi. TİP’in Ege’deki örgütlenme ve seçim çalışmalarına katıldı.  Aynı dönemde DİSK’e bağlı sendikaların avukatlığını yürüttü. 12 Mart Darbesi’nden sonra TCK 141/1. maddesine aykırılık savıyla tutuklandı. Maden-İş Sendikası’nın eğitim seminerinde yaptığı konuşma nedeniyle Ankara ve İzmir Sıkıyönetim Mahkemeleri’nde yargılanarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Askeri Yargıtay’ın bozmasından sonra sekiz ay tutuklu kalduğı bu davada aklanmasına karar verildi.

12 Eylül Darbesi’nden sonra, İzmir Barosu Başkanı seçildi. Üç yıl bu görevde kaldı. 1984-1989 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu. 1983 yılından itibaren, darbe yönetiminden demokratik hukuk düzenine geçişi amaçlayan Anayasa ve Demokrasi Kurultayları gibi bir dizi etkinliğe katıldı. Aydınlar Dilekçesi sanıkları arasında Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılandı.

Güney Dinç Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları yarıgısına katılması için çalışmalar yaptı. 1988 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun yetkisinin benimsenmesinden sonra da, bu kuruluşa Türkiye’den göderilen ilk başvuruların savunmanlığını üstlendi. Bu başvurular nedeniyle, yasal olmayan gözaltı, haksız tutuklama, 1402′likler sorunu, düşünceyi açıklama ve örgütlenme özgürlüğüne aykırı uygulamalar, işkence, uygun süreleri aşan tutukluluk ve ceza davaları, siyasal partilerin kapatılması, kamulaştırma bedelinin zamanında ödenmemesi, kamu personeline getirilen siyasal ve sendikal yasaklar, Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin yapılanması, faili meçhul cinayetler, gibi çeşitli konularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce verilen kararlar,  insan hakları ihlallerine kaynaklık eden başta Anayasa olmak üzere birçok yasanın değiştirilip yenilenmesini gerektirdi.

Güney Dinç’in edebiyat, hukuk ve insan hakları alanındaki kısa yazıları Bilim ve Sanat, Yarın, Gündem, Yeni Gündem, Düşün, Nokta, Yeni Düşün, Gün gibi bir çoğu basındaki tekelleşme nedeniyle yayın yaşamından çekilmek zorunda bırakılan dergilerde ve Cumhuriyet Gazetesi’nde, özgün araştırma ve incelemeleri Türkiye Barolar Birliği, İzmir, Ankara ve diğer baroların dergilerinde, çeşitli etkinliklerden sonra çıkarılan sempozyum ve kongre bildiri kitaplarında yayınlandı.

Türkiye Barolar Birliği’nin 2002 yılında kurduğu “İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Bilim ve Danışma Kurulu ile Yürütme Kurulu üyeliklerinde görevlendirilmiş ve bu görevleri TBB'nin 2013 yılında yapılan Genel Kurulu'na kadar sürmüştür. TBB’nin, çeşitli baroların ve üniversitelerin düzenlediği Hukuk Kurultayları ve Sempozyumlara bildirileriyle katılan Dinç, 1961 yılından beri İzmir’de serbest avukat olarak çalışmaktadır. Mimarlar Odası’nın İzmir’deki hukuk danışmanı olarak, Eriytrai Antik Kenti’nin, İzmir-Konak Alanı’nın yapılaşmaya açılmasını önleyen, İzmir’in simgesi Kordonboyu’nun tarihi sit olarak korunmasını sağlayan, kıyıların ve kamusal varlıkların yok edilmesini önlemeyi amaçlayan bir çok davanın da savunmanlığını yürütmüştür.


Sitemize Bilgi Göndermek İçin Aşağıdaki Mail Adresini Kullanabilirsiniz

E-mail : guneydinc@yahoo.com


BU SİTE GÜNEY DİNÇ'İN DOSTLARI TARAFINDAN GELİŞTİRİLMEKTEDİR.